Ny Information

Opdateret 14. oktober 2021

Du kan lægge haveaffald ud i rabatten hele uge 42, 2021. (18. – 24. oktober). Affaldet vil blive afhentet uge 43. Se mere under menupunktet Haveaffald.


Der har været afholdt ekstraordinære generalforsamlinger den 15. august 2021 i idrætshusets store lokale, Tisvilde Bygade 35.

Du kan læse referaterne her:  Referat, ekstraordinær generalforsamling (1) 15.8.21 ØGF 2021samt Referat ekstraordinær generalforsamling (2) 15.8.21 ØGF 2021.

Bestyrelsens seneste forslag til ordensregler blev vedtaget med meget stort flertal. Ordensreglerne er gældende fra den 15. august 2021. Du kan læse dem her: Ordensregler for ØGF(15.08.21)

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt. Vedtægtsændringerne er gældende fra den 15. august 2021. Ved den seneste ændring er der  tilføjet §3.10 og §3.11. Du kan læse ændringerne her: Vedtægter for ØGF(15.08.21) 


Der har været afholdt ordinær generalforsamling Søndag den 27. juni 2021.

Ved mødet blev det besluttet, at oprette en vejbidragskonto i regi af Grundejerforeningen. Der skal indbetales kr. 500 i 2021. Beløbet vil blive opkrævet via PBS, så snart det er teknisk muligt, formentlig i november 2021. Når midlerne er tilgængelige, vil Bestyrelsen starte processen med at få trafikfarlige huller i vejene repareret, inden vinteren er over os. Detaljer kan læses under menupunktet “vejbidrag”