Ny Information

Der er snart gået 70 år siden Grundejerforeningen blev oprettet den 12. april 1951. Der er sket store ændringer i vort herlige rekreative område i den forløbne tid, og Bestyrelsen har derfor fundet tiden inde til for første gang at udforme ordensregler for medlemmerne.
Formålet med ordensreglerne er at understøtte vedtægternes § 2.1; “at varetage medlemmernes fællesinteresser med hensyn til deres ejendomme inden for foreningens område”. Ordensreglerne tilstræbes derfor at danne en balanceret ramme, så foreningens medlemmer kan trives godt med hinanden i et dejligt sommerhusområde, som alle sætter stor pris på. Foreningens samlede areal bør af samme årsag fremstå vedligeholdt, naturskønt og fredeligt for vedvarende at fastholde et tiltalende helhedsindtryk og værdigrundlaget for den enkelte parcel.
Ordensreglernes 10 vigtigste budskaber er
  • Tag hensyn til hinanden 😊
  • Strandtrappenøglen er personlig. 
  • Musik må ikke genere de omkringboende. Udendørs højttalere er derfor ikke tilladt.
  • Parkering i rabatten er kun for gæster. Egne biler skal parkeres på egen grund.
  • Græsslåning er tilladt hverdage kl. 9-12 og 14 -18. Søn- & helligdage kun kl. 9-12.
  • Du skal selv vedligeholde din del af vej og rabat. 
  • Skraldespande og trailere mm. skal stå på egen grund.
  • Rabatten skal holdes fri for buske og træer.
  • Nye hegn mod vejen skal være levende.
  • Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt – brug vor haveaffaldsordning.

Se de fulde ordensregler gældende fra 1. april 2021 her > Ordensregler 1. april 2021