Ny Information

Der har været afholdt Ordinær Generalforsamling Søndag den 27. juni 2021, kl. 10.30 i Idrætshusets store lokale, Tisvilde Bygade 35.

Referatet vil blive udgivet, når det er godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag til ordensregler blev IKKE vedtaget. Der vil snarest blive udarbejdet et revideret forslag.

Bestyrelsens forslag til oprettelse af vejbidragskonto i regi af ØGF blev vedtaget.

Læs mere under menupunkterne Vejbidrag og Ordensregler.

Der blev valgt ny kasserer, nyt bestyrelsesmedlem, ny revisor samt ny bestyrelsessuppleant – se hvem under menupunktet Kontakter.

 

Se Dagsordenen her:  Indkaldelse til generalforsamling i ØGF 2021