Forside

Til medlemmer af Øllekolle Grundejerforening.
Fra mandag den 4. marts 2019 og ca. 3 – 4 uger frem, vil det ikke være muligt at benytte strandtrappen.
De to repos’er er efterhånden kommet i så dårlig en stand, at betyrelsen har besluttet at erstatte dem med to nye.
Der vil være skiltning ved lågen og ved strandfoden, der forbyder al færdsel på trappen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen