Forfatterarkiv: admin

Grenordning – nyeste meddelelse

 

Grundejerforeningen har i samarbejde med Vejby Cementstøberi Aps. en ordning, hvor grenaffald hentes 2 gange årligt. Grenaffaldet hentes i foråret og efteråret.

Alle medlemmer af Grundejerforeningen kan benytte ordningen, og informeres via mail om afhentningtidspunkt samt hvad der kan lægges ud og hvornår.

Se seneste meddelelse i nedenstående link:

Grenordning uge 15, 2021

Her finder du et kort over Øllekolle Grundejerforenings optageområde i 2020

Medlemskabet er frivilligt. Medlemmer er dog forpligtet til at overholde Vedtægterne og Ordensreglerne. Medlemmer har adgang til foreningens strandsti og foreningens grenordning.

Efter ansøgning kan der optages medlemmer der støder op til foreningens veje, jf. vedtægternes § 1.3

Kort over Grundejerforeningens optageområde

 

Foreningens veje har generelt status af “privat fællesvej”. Se kortet herunder