Kategoriarkiv: Bestyrelsen

Nabohjælp

Der har i Grundejerforeningens område været tyverier samt indbrud af og til.
Grundejerforeningens bestyrelse opfordrer derfor alle medlemmer af Øllekolle Grundejerforening til at melde sig ind i Nabohjælp via app’en ”Nabohjælp”, som er lavet af det Kriminalpræventive Råd.
Nabohjælp er forebyggelse med mennesker i centrum. Det er naboskab, tillid, sammenhold og samarbejde, og det er det af en helt simpel grund – det er det, der virker. En tyv er kun interesseret i dine værdier – han vil for alt i verden undgå at blive set eller genkendt. Præcis derfor virker mennesker forebyggende.
Nabohjælps-app ́en er sikker at anvende, og reducerer generelt tyveri/indbrud med op til 25 %.
Via appen kan der bl.a. oprettes advarsler om mistænkelig adfærd samt ses aktuelle tyveri- og indbrudsforsøg i området. Se mere på www.nabohjaelp.botrygt.dk eller
page1image66184336
For at understøtte effekten af Nabohjælp har Bestyrelsen besluttet at opsætte Nabohjælp- vejskilte ved de vigtigste indfaldsveje til Grundejerforeningens område i 2021.
Grundejerforeningen tager ikke ansvar for overvågning eller aktion i forbindelse med indbrud, og der rundsendes ikke længere advarsler eller informationer om indbrud, tyveri mm. via Grundejerforeningens mail-system.
Hjælp dig selv og naboerne, så hent appen nu!
Bestyrelsen

Grenordning – nyeste meddelelse

 

Grundejerforeningen har i samarbejde med Vejby Cementstøberi Aps. en ordning, hvor grenaffald hentes 2 gange årligt. Grenaffaldet hentes i foråret og efteråret.

Alle medlemmer af Grundejerforeningen kan benytte ordningen, og informeres via mail om afhentningtidspunkt samt hvad der kan lægges ud og hvornår.

Se seneste meddelelse i nedenstående link:

Grenordning uge 15, 2021

Her finder du et kort over Øllekolle Grundejerforenings optageområde i 2020

Medlemskabet er frivilligt. Medlemmer er dog forpligtet til at overholde Vedtægterne og Ordensreglerne. Medlemmer har adgang til foreningens strandsti og foreningens grenordning.

Efter ansøgning kan der optages medlemmer der støder op til foreningens veje, jf. vedtægternes § 1.3

Kort over Grundejerforeningens optageområde

 

Foreningens veje har generelt status af “privat fællesvej”. Se kortet herunder

Ordensregler

Bestyrelsens forslag til ordensregler gældende fra 1. april 2021 er blevet behandlet ved den ordinære Generalforsamling 27. juni 2021. Der var IKKE flertal for at indføre ordensregler på det foreliggende, og aktuelt er der derfor IKKE ordensregler for Grundejerforeningen.

Der henstilles dog til, at nedenstående rammer for godt naboskab overholdes:

  • Tag hensyn til hinanden 😊
  • Musik bør ikke genere de omkringboende, så når en nabo giver udtryk for at være generet, skal det tages alvorligt.
  • Parker med omtanke og undlad så vidt muligt at parkere din egen bil i rabatten.
  • Græsslåning bør begrænses til hverdage kl. 9-12 og 14 -18. Søn- & helligdage kun kl. 9-12.