Kategoriarkiv: Bestyrelsen

Grenordning – nyeste meddelelse

 

Grundejerforeningen har i samarbejde med Vejby Cementstøberi Aps. en ordning, hvor grenaffald hentes 2 gange årligt. Grenaffaldet hentes i foråret og efteråret.

Alle medlemmer af Grundejerforeningen kan benytte ordningen, og informeres via mail om afhentningtidspunkt samt hvad der kan lægges ud og hvornår.

Næste grenafhentning bliver i uge 43, 2021

Se seneste meddelelse i nedenstående link:

Grenordning oktober 2021

 

Ordensregler

Bestyrelsens seneste forslag til ordensregler er blevet behandlet ved den ekstraordinære Generalforsamling 15.august 2021. Der var stort flertal for at indføre det seneste forslag til ordensregler for Grundejerforeningen.

Se de fulde ordensreglerne her: Ordensregler for ØGF(15.08.21)

Husk især at overholde nedenstående rammer for godt naboskab:

  • Tag hensyn til hinanden 😊
  • Når naboer giver udtryk for at de er generet af høj musik, skal det tages alvorligt.
  • Parker med omtanke og undlad så vidt muligt at parkere din egen bil i rabatten.
  • Græsslåning skal alle ugens dage begrænses til kl. 9-12 og 14 -18.

Såfremt der mod forventning opstår uenighed om overtrædelse af ordensreglementet, kan du finde klagevejledningen her: Klagevejledning for ØGF(15.08.21)

Nabohjælp

Der har i Grundejerforeningens område været tyverier samt indbrud af og til.
Grundejerforeningens bestyrelse opfordrer derfor alle medlemmer af Øllekolle Grundejerforening til at melde sig ind i Nabohjælp via app’en ”Nabohjælp”, som er lavet af det Kriminalpræventive Råd.
Nabohjælp er forebyggelse med mennesker i centrum. Det er naboskab, tillid, sammenhold og samarbejde, og det er det af en helt simpel grund – det er det, der virker. En tyv er kun interesseret i dine værdier – han vil for alt i verden undgå at blive set eller genkendt. Præcis derfor virker mennesker forebyggende.
Nabohjælps-app ́en er sikker at anvende, og reducerer generelt tyveri/indbrud med op til 25 %.
Via appen kan der bl.a. oprettes advarsler om mistænkelig adfærd samt ses aktuelle tyveri- og indbrudsforsøg i området. Se mere på www.nabohjaelp.botrygt.dk eller
page1image66184336
For at understøtte effekten af Nabohjælp har Bestyrelsen besluttet at opsætte Nabohjælp- vejskilte ved de vigtigste indfaldsveje til Grundejerforeningens område i 2021.
Grundejerforeningen tager ikke ansvar for overvågning eller aktion i forbindelse med indbrud, og der rundsendes ikke længere advarsler eller informationer om indbrud, tyveri mm. via Grundejerforeningens mail-system.
Hjælp dig selv og naboerne, så hent appen nu!
Bestyrelsen

Her finder du et kort over Øllekolle Grundejerforenings optageområde i 2020

Medlemskabet er frivilligt. Medlemmer er dog forpligtet til at overholde Vedtægterne og Ordensreglerne. Medlemmer har adgang til foreningens strandsti og foreningens grenordning.

Efter ansøgning kan der optages medlemmer der støder op til foreningens veje, jf. vedtægternes § 1.3

Kort over Grundejerforeningens optageområde

 

Foreningens veje har generelt status af “privat fællesvej”. Se kortet herunder