Historie

Området er i alt væsentligt et fritidshusområde. Der er dog fra gammel tid enkelte helårsejendomme ligesom et mindre antal ejendomme i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser herom anvendes som helårsbeboelse af pensionister.

Området har været udstykket i lang tid. Ældst er udstykningerne, der omfatter ejendommene på Nordre Strandvej. Bevoksningen har for længst nået et niveau, der bevirker at grundejerne er mere optaget af træfældning m.v. end af nyplantning. Grundene er generelt af pæn størrelse, +- 1200m2  og derover.

Grundejerforeningen varetager grundejernes fælles interesser. Vigtigst blandt  disse er adgangen til stranden.

Grundejerforeningen er ejer af en sti med tilhørende trappe til stranden. Adgangen til stien sker gennem en aflåst låge, til hvilken grundejerforeningens medlemmer kan erhverve nøgle. Forsvarlig vedligeholdelse af trappen til stranden er grundejerforeningens hovedopgave.

Som ejer af stien til stranden og en del af skrænten fra Nordre Strandvej til stranden er Øllekolle Grundejerforeing også medlem af det stedlige Kystsikringslag, der pligtmæssigt omfatter alle ejendomme i række 1 – 3 fra havet på en strækning fra Nordre Strandvejs udmunding i Tjørnebrovej i vest til Melbyes Vænge i øst.

Udover de ovennævnte opgaver varetager grundejerforeningen medlemmernes fælles interesser over for offentlige myndigheder m.v. og søger også at opretholde fælles interesser –i herunder de økonomiske –  henseende til miljø, bebyggelse og benyttelse m.v.

Vi lægger meget vægt på at alle skal kunne være her og have glæde af opholdet i Tisvilde. Derfor er plæneklipning med motorklipper og anden brug af motoriserede haveredskaber i tidsrummet 1. april til 30. september kun tilladt i tidsrummet 9 – 12 og 14 – 18, søndage dog kun mellem kl. 9 og 12. Afbrænding af haveaffald er ikke længere tilladt på noget tidspunkt. Overtrædelse af disse bestemmelser – bortset fra isolerede tilfælde – påtales af grundejerforeningen, men den hensynsfulde nabo overholder de fastsatte regler.

Adgang til den aflukkede sti og trappe til stranden er afhængig af medlemskab af grundejerforeningen.

Kontingentet fastsættes hvert år på foreningens generalforsamling. Stigninger i udgifterne til kystsikring, administration og strandtrappens vedligeholdelse vil kunne påvirke kontingentets størrelse.

Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter.