Kontakt

Adresse

Øllekolle Grundejerforening
v/Svend Dueholm
Rørkæret 8
3220 Tisvildeleje

Administration

Foreningens bankkonto i Danske Bank:
Reg: 1551
Konto: 9130160

Kontingentet samt årets betaling til foreningens tilknyttede vejbidragskonto opkræves via PBS (nets) i august måned, og vi henstiller at betaling foretages via BS

Kontingentet udgør for 2021 kr. 700,-.
Vejbidraget udgør for 2021 kr. 500,-

Bestyrelsen

Formand (2020)    Svend Dueholm                oellekollegrundejere@icloud.com

Kasserer (2021)     Helle Gammelgaard

Bestyrelsesmedlemmer

(2021)             Morten Jakobsen

(2020)             Peter Stig-Nielsen             peter_stig@hotmail.com

(2014)             Kirsten Pryds Jensen.       kirstenpryds@outlook.dk

Bestyrelsens suppleanter

(2020)             Sussi Grosbøl

(2021)             Claus Stenholt

Revision

Revisor                                Lars Kähler Olesen.

Revisorsuppleant              Vacant

Webmaster

2020    Svend Dueholm          oellekollegrundejere@icloud.com