Her finder du et kort over Øllekolle Grundejerforenings optageområde i 2020

Medlemskabet er frivilligt. Medlemmer er dog forpligtet til at overholde Vedtægterne og Ordensreglerne. Medlemmer har adgang til foreningens strandsti og foreningens grenordning.

Efter ansøgning kan der optages medlemmer der støder op til foreningens veje, jf. vedtægternes § 1.3

Kort over Grundejerforeningens optageområde

 

Foreningens veje har generelt status af “privat fællesvej”. Se kortet herunder