Øllekolle Grundejerforenings Grenordning

Øllekolle Grundejerforenings Grenordning i samarbejde med Vejby Cementstøberi Aps.
Hvornår bliver der afhentet haveaffald:
Grenaffaldet bliver afhentet i løbet af uge 20 (11.-15. maj)

Hvornår må der lægges grenaffald ud i rabattten:
Der må lægges affald ud i perioden, 4.-10. maj.

Hvad kan lægges ud:
5m3 pr. husstand. (Hvis I vælger at lægge én stor bunke flere husstande sammen skal Vejby Cement- støberi have besked på telefon 4870 6135, Nick).

Kvas, stauder (uden jord), hækaffald og grene op til 5 meters længde, max 18 cm tykkelse. Sidegrene skal fjernes således at bunken bliver så smal som mulig. Bunken skal lægges således at alt ligger på langs af rabatten, det gør det hurtigere at samle om med grabben og der kan være mere på lastbilen.

Hvad må ikke lægges ud i bunken?
STEN og rødder med jord, da det ikke kan flises efterfølgende. Løse blade eller poser med blade.

Må jeg lægge min bunke på min grund indenfor hækken?
NEJ, bunken skal kunne ses af chaufføren i lastbilen. Hvis man ikke kan lægge affaldsbunken i rabatten, kan man alternativt lægge bunken i indkørslen. Husk at chaufføren ikke er ansvarlig for evt. beskadigelse af fast underlag, (fliser, brosten etc.) Hvis I lægger bunken på fast underlag, så lav evt. nogle knebler af grene, som I lægger uden bunken, så denne er hævet over underlaget. HUSK forsvarlig afstand (40 – 50 cm) til hegn etc. så grabben kan få fat om bunken.

Kan jeg få mit affald lavet om til flis?
NEJ, denne ordning er kun afhentning.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen,
Øllekolle Grundejerforening.