Ordensregler

Bestyrelsens forslag til ordensregler gældende fra 1. april 2021 er blevet behandlet ved den ordinære Generalforsamling 27. juni 2021. Der var IKKE flertal for at indføre ordensregler på det foreliggende, og aktuelt er der derfor IKKE ordensregler for Grundejerforeningen.

Der henstilles dog til, at nedenstående rammer for godt naboskab overholdes:

  • Tag hensyn til hinanden 😊
  • Musik bør ikke genere de omkringboende, så når en nabo giver udtryk for at være generet, skal det tages alvorligt.
  • Parker med omtanke og undlad så vidt muligt at parkere din egen bil i rabatten.
  • Græsslåning bør begrænses til hverdage kl. 9-12 og 14 -18. Søn- & helligdage kun kl. 9-12.